Liczba odwiedzin: 10586
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 11

BCz
1 IDS 16823 IDL 52    BCz, 257, s. 561-562 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 17372 IDL 276   BCz, 257, s. 563-581 (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 17376 IDL 277   BCz, 257, s. 581-582 (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 17392 IDL 281   BCz, 257, s. 585-603 (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 17388 IDL 280   BCz, 257, s. 606-611 (łacina kopia, XVI w.)
6 IDS 17350 IDL 269   BCz, 257, s. 619-620 (łacina kopia, XVI w.)
7 IDS 17427 IDL 289   BCz, 257, s. 620-621 (łacina kopia, XVI w.)
8 IDS 17468 IDL 301   BCz, 257, s. 625-626 (łacina kopia, XVI w.)
9 IDS 17542 IDL 318   BCz, 257, s. 626-634 (łacina kopia, XVI w.)
10 IDS 17485 IDL 305   BCz, 257, s. 637-701 (łacina kopia, XVI w.)
11 IDS 17507 IDL 309   BCz, 257, s. 704-707 (łacina kopia, XVI w.)