Liczba odwiedzin: 16583
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

BCz
1 IDS 15745 IDL 5701  BCz, 281, Nr 65, s. 151-152 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 21769 IDL 2318  BCz, 281, Nr 66, s. 152-153 (łacina kopia, XVI w.)