Liczba odwiedzin: 16041
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

BCz
1 IDS 17327 IDL 260   BCz, 307, k. 123 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 17563 IDL 323   BCz, 307, s. 121-122 (hiszpański czystopis autograf, XVI w.)