Liczba odwiedzin: 14100
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 8

BCz
1 IDS 25604 IDT 265   BCz, 1643, s. 21-22 (łacina zapis autorski)
2 IDS 25633 IDT 292   BCz, 1643, s. 409-410 (niemiecki zapis autorski, XVI w.)
3 IDS 23455 IDL 6355  BCz, 1643, s. 323-324 (łacina czystopis, XVI w.)
4 IDS 16718 IDL 6234  BCz, 1643, s. 383-384 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
5 IDS 23456 IDL 6356  BCz, 1643, s. 489 (t.p.) (niemiecki brulion ręką pisarza)
6 IDS 23457 IDL 6357  BCz, 1643, s. 489-490 (niemiecki brulion ręką pisarza)
7 IDS 16719 IDL 6235  BCz, 1643, s. 505-506 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
8 IDS 23454 IDL 6354  BCz, 1643, s. 321-322 (niemiecki czystopis, XVI w.)