Liczba odwiedzin: 8735
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 8

GStA PK
1 IDS 14366 IDL 5068  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 128-130 (niemiecki kopia kancelaryjna)
2 IDS 14376 IDL 5072  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 137-138 (niemiecki kopia kancelaryjna)
3 IDS 13470 IDL 4593  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 381-382 (niemiecki kopia kancelaryjna)
4 IDS 14431 IDL 5097  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 398-399 (niemiecki kopia kancelaryjna)
5 IDS 14458 IDL 5113  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 528-531 (niemiecki kopia kancelaryjna)
6 IDS 14461 IDL 5114  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 531-533 (niemiecki kopia kancelaryjna)
7 IDS 14465 IDL 5115  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 535-537 (niemiecki kopia kancelaryjna)
8 IDS 25689 IDT 346   GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, GStA PK Ostpr Fol. 97, f. 100r-102r (kopia)