Liczba odwiedzin: 744
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 25876 AAWO, Dok. D.M., M 22 (kopia, XVI w.)
2 IDS 25643 IDT 301   AAWO, Dok. D.M., M 22, k. 2r-11r (niemiecki kopia, XVI w.)