Liczba odwiedzin: 6647
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 26187 IDT 102   GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 97, k. 158r-161r (niemiecki kopia, XVI w.)