Liczba odwiedzin: 5858
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

1 IDS 26324 IDL 134   BS, R. 297, k. 11v-12v (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 26325 IDL 128   BS, R. 297, k. 12v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 26326 IDL 142   BS, R. 297, k. 81v-83v (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 26327 IDL 146   BS, R. 297, k. 84r-85r (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 26323 IDL 133   BS, R. 297, k. 9v-11v (łacina kopia, XVI w.)