Liczba odwiedzin: 13734
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 26333 IDL 7245  ANK I, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 639, 1233, s. 49-52 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)