Liczba odwiedzin: 4055
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 7

1 IDS 26393 IDT 306   AGAD, LL, 6, k. 39v–42r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
2 IDS 26392 IDT 720   AGAD, LL, 6, k. 42v-43r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
3 IDS 26388 IDT 320   AGAD, LL, 6, k. 44r-v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
4 IDS 26389 IDT 721   AGAD, LL, 6, k. 44r-v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
5 IDS 26390 IDT 722   AGAD, LL, 6, k. 44v-45r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
6 IDS 26387 IDL 5692  AGAD, LL, 6, k. 45r-46v (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
7 IDS 26391 IDT 723   AGAD, LL, 6, k. 46v-52r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)