Liczba odwiedzin: 2635
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

1 IDS 26434 IDT 492   BK, 219, k. 290r (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 26435 IDT 493   BK, 219, k. 290v-291r (niemiecki kopia, XVI w.)
3 IDS 26431 BK, 219, k. 35r (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 26432 BK, 219, k. 35v-40r (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 26433 BK, 219, k. 40v (łacina kopia, XVI w.)