Liczba odwiedzin: 7223
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

1 IDS 12714 IDL 4082  AAWO, AK, 28, k. 148b (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 14487 IDL 5129  AAWO, AK, 28, k. 187 (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 26055 IDL 413   AAWO, AK, 28, k. 219b (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 26054 IDL 59    AAWO, AK, 28, k. 219b (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 26053 IDL 438   AAWO, AK, 28, 241b (łacina kopia, XVI w.)