Liczba odwiedzin: 5748
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 7

BNW
1 IDS 22625 IDL 3009  AGAD, AZ, 3000, k. 10-11 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
2 IDS 22725 IDL 3078  AGAD, AZ, 3000, k. 12-13 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
3 IDS 22768 IDL 3105  AGAD, AZ, 3000, k. 17-18 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
4 IDS 11442 IDL 3183  AGAD, AZ, 3000, k. 19 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
5 IDS 11662 IDL 3314  AGAD, AZ, 3000, k. 20-21 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
6 IDS 11709 IDL 3342  AGAD, AZ, 3000, k. 22 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
7 IDS 11776 IDL 3396  AGAD, AZ, 3000, k. 25 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)