Liczba odwiedzin: 838
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

__ select * from objects_persons where objects_persons.sorting_form like "%" __
QUERY ERROR!


WYSZUKIWANIE
__ select letters.*, max(letter_d_nadania.end) as data_nadania, min(replace(o_p.sorting_form, " UNKNOWN", "ZZZZZUNK")) as first_addressee, min(letter_publications.number)as ceid_number, (select min(ls.idd) from letter_sources as ls where ls.idl=letters.id and ls.`primary`="1") as primary_source from letters left join text_person as tp on letters.id=tp.text_id and tp.text_type="letter" and tp.role in ("1", "2") left join letter_publications on letter_publications.idl=letters.id left join letter_from_date_interval as letter_d_nadania on letter_d_nadania.idl=letters.id left join text_person as letter_t on letter_t.text_id=letters.id left join objects_persons as o_p on letter_t.person=o_p.id where 1 and tp.person="1261" and letter_t.text_type="letter" and letter_t.role="2" group by letters.id order by data_nadania , first_addressee, ceid_number __
QUERY ERROR!
Nie znaleziono rekordów pasujących do podanych kryteriów!