Liczba odwiedzin: 26495
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #110

Statement of Ioannes DANTISCUS concerning his litigation with Dirrig FALCKE

Marienburg (Malbork) 1517-10-03
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: dolnoniemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 65, 146r-v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu