» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #144

Confirmation of holy orders dla Iacobus NICOLAI of Łomża
Heilsberg (Lidzbark Warmiński) 1547-06-04
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 274v

 

Tekst + aparat krytyczny + komentarzZwykły tekstTekst + komentarzTekst + aparat krytyczny

 

AAWO, AB, D.70, f. 274v

Nos Ioannes Dantiscus (Johannes von Höfen, Ioannes de Curiis, Jan Dantyszek, Johannes Flachsbinder) (*1485 – †1548), diplomat, neo-Latin poet and traveller; 1504 royal scribe; 1507 referendary for Prussian affairs at the court of Sigismund Jagiellon; 1508-1513 royal envoy to Prussian towns and to the Prussian assemblies; 1515 secretary of the Polish legation at the imperial court; in 1516-1532 envoy in the service of the king of Poland Sigismund Jagiellon and emperors Maximilian and Charles V of Habsburg; 1529 Kulm canon; 1530-1537 bishop of Kulm; 1537-1548 bishop of ErmlandIoannes Dei gratia episcopus VarmiensisIoannes Dantiscus (Johannes von Höfen, Ioannes de Curiis, Jan Dantyszek, Johannes Flachsbinder) (*1485 – †1548), diplomat, neo-Latin poet and traveller; 1504 royal scribe; 1507 referendary for Prussian affairs at the court of Sigismund Jagiellon; 1508-1513 royal envoy to Prussian towns and to the Prussian assemblies; 1515 secretary of the Polish legation at the imperial court; in 1516-1532 envoy in the service of the king of Poland Sigismund Jagiellon and emperors Maximilian and Charles V of Habsburg; 1529 Kulm canon; 1530-1537 bishop of Kulm; 1537-1548 bishop of Ermland significamus tenore praesentium quibus expedit universis, quod dum statutis ad id de iure temporibus ets et successive sacros clericorum ordines in capella arcis nostrae Heilsberg (Lidzbark Warmiński, Heilsberga), town in Ermland (Warmia), the main seat of the bishops of ErmlandHeilsbergHeilsberg (Lidzbark Warmiński, Heilsberga), town in Ermland (Warmia), the main seat of the bishops of Ermland celebraremus, dilectum nobis in Christo Iacobus Nicolai of Łomża maybe identical with Franciscan brother Iacobus of Łomża (in 1536)Iacobum Nicolai Lomsen(sem) or Lomsen(sis)Lomsen(sem)Lomsen(sem) or Lomsen(sis) Iacobus Nicolai of Łomża maybe identical with Franciscan brother Iacobus of Łomża (in 1536) Płock diocesePlocensis dioecesisPłock diocese rite examinatum et idoneum compertum ad provisionem venerabilis domini Jan Wojsławski Płock canon, Warsaw canon, parish priest in Łomża, parish priest in WiznaIoannis VoislawskyJan Wojsławski Płock canon, Warsaw canon, parish priest in Łomża, parish priest in Wizna Plocensis et Warschovi written overeeii written overeensis canonici written overumumii written overum et Lomsensis Visnensisque parochi, in qua se asserebat contr[...] leaf deeply bound[...][...] leaf deeply boundtum, visis suis litteris dimissorialibus promovimus gradatim in acolytum subdiaconum diaconum et presbyterum divina nobis suffragante gratia.

Dat(ae) or Dat(um)Dat(ae)Dat(ae) or Dat(um) sub testimonio sigilli nostri praesentibus subappensi