Liczba odwiedzin: 26100
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #152

Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI) do Council of Royal Prussia
Rheden (Radzyn) 1543-04-19
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 96, k. 135r-v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu