Liczba odwiedzin: 414
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #157

Ferdinand I of Habsburg do Ioannes DANTISCUS
Regensburg 1532-07-28
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D.132, k. 154r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu