Liczba odwiedzin: 10244
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #262

Paul III do Ferdinand I of Habsburg
Rome 1534-07-22
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 3, k. 121r-121v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu