Liczba odwiedzin: 14194
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #272

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
1533-11-26
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 50

Publikacje:
1BENNINGHOVEN Nr 50, p. 29, s. 29
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu