Liczba odwiedzin: 26023
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #282

Jan CHOJEŃSKI do Mauritius FERBER?
Vilnius 1536-04-22
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 68, k. 64
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu