Liczba odwiedzin: 16610
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #320

Sigismund I Jagiellon & Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Janusz LATALSKI
s.l. [ca. 1538-05-17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 6, k. 44r-v
2kopia język: łacina, XVI w., BK, 218, k. 74r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 1461, s. 382

Publikacje:
1DOGIEL 1 Nr 31, s. 191-192 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1295, s. .. (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu