Liczba odwiedzin: 12148
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #332

Ioannes DANTISCUS do Henry VIII Tudor
s.l. 1522, before October 12
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1zapis autorski język: łacina, XVI w., UUB, H. 177
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu