Liczba odwiedzin: 26602
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #336

Ioannes DANTISCUS do Provincial Diet of Royal Prussia
Marienburg (Malbork) 1509-06-04
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, niemiecki, title in German, XVI w., APG, 300, 29, 5, s. 863 (b.p.) (f. 178)

Publikacje:
1DEMBIŃSKA 1954 s. 23-24 (ekscerpt)
2ASPK 5/2 Nr 176 [92-95], s. 157 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu