» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #344

Paul III do Charles V of Habsburg
Heilsberg (Lidzbark Warmiński) [1544]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, AAWO, AB, D. 70, k. 85r-92v

Publikacje:
1