Liczba odwiedzin: 10239
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #356

Ioannes DANTISCUS do Charles V of Habsburg
Brussels 1531-02-18
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, OS HHSA, Polen, I. 2, 1531, k. 21r-23v
2kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 153/II, k. 296r-299r

Publikacje:
1AT 13 Nr 58, s. 60-64
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu