» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #387

Sebastian JIRMIEN do UNKNOWN
Pressburg (Bratislava) 1543-08-12
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 930 (enclosure No. 1)
2regest, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 59

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 930