Liczba odwiedzin: 2288
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #397

Royal Prussia's Council do Sigismund I Jagiellon
Marienburg (Malbork)
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna, AAWO, AB, D.110, k. 2r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu