Liczba odwiedzin: 16691
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #429

[Ermland (Warmia) Chapter] do Jan Benedyktowicz SOLFA
s.l. 1540-10-19 — 1540-11-26
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, M2, AAWO, AB, D.100, k. 140r-v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu