Liczba odwiedzin: 2293
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #441

Mandate by Ioannes DANTISCUS concerning flax growing

1545-03-12
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, A 2, k. 50r-51r
2brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D.103, k. 71r-v
3kopia język: niemiecki, XVI w., RA, Extranea IX Polen, vol. 147, k. 1r-v

Publikacje:
1THIMM Nr 4, s. 46-47
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu