Liczba odwiedzin: 16500
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #447

Charles V of Habsburg
Brussels 1531-10-17
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: hiszpański, XVI w., AGAD, Varia oddziału I, No. 2, s. 159v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu