Liczba odwiedzin: 14254
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #470

Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council
Cracow 1509-07-13
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, 300, D/ 5, Nr 680

Publikacje:
1ASPK 5/2 Nr 182, s. 165 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu