Liczba odwiedzin: 8880
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #487

Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council
Cracow 1512-08-13
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, 300, D/ 5, Nr 738

Publikacje:
1ASPK 6 Nr 1, s. 5 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu