Liczba odwiedzin: 16380
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #519

Alexander Jagiellon do Gdańsk Town Council
Cracow 1505-09-12
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, 300, D/ 4, Nr 618

Publikacje:
1ASPK 4/2 Nr 232, s. 65 (polski regest)
2Katalog dokumentów Nr 216, s. 203 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu