Liczba odwiedzin: 8633
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #559

Wojciech KIJEWSKI do [Mauritius FERBER]
Cracow 1534-10-23
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1595, s. 705- 708
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 653
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu