Liczba odwiedzin: 3283
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #566

Crisostomo COLONNA
1516, end of the year
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BCz, 240, s. 178 (t.p.)

Publikacje:
1POCIECHA 1 s. 301, footnote 413 (ekscerpt)
2La regina s. 73, footnote 32 (ekscerpt)
3CIOFFARI 2000 s. 79 (ekscerpt)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu