Liczba odwiedzin: 4297
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #584

Custos Cracoviensis, orator regis ad maiestatem caesaream do [Samuel MACIEJOWSKI?]
[1547, before June 17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., BK, 230, s. 206, 208
2ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1087, enclosure
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu