Liczba odwiedzin: 17329
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #620

Sigismund I Jagiellon do Charles V of Habsburg
1526
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 153/II, k. 293r-295r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu