Liczba odwiedzin: 10061
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #644

do [Ioannes DANTISCUS]
Breno 1524 Iuly 12 or 15
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BK, 230, s. 400 (b.p.)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu