Liczba odwiedzin: 16756
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #646

Sigismund I Jagiellon do Gdańsk Town Council
Piotrków 1512-12-08
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, APG, 300, D/ 5, Nr 745
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu