Liczba odwiedzin: 1127
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #701

Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia
Vilnius 1535-06-13
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AGAD, AZ, 2999
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 19, Nr 2402, k. 214r

Publikacje:
1AT 17 Nr 337, s. 437-438 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu