Liczba odwiedzin: 26319
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #702

Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia
Vilnius 1536-07-21
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AGAD, AZ, 2999
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, poprawki ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 21, Nr 2580, k. 76r

Publikacje:
1AT 18 Nr 272, s. 301-302
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu