Liczba odwiedzin: 1281
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #714

Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Clement VII
1524
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3498, k. 156r
2kopia język: łacina, ręką pisarza, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 163-164

Publikacje:
1AT 7 a. 1524, Nr 108 (in extenso)
2Sumariusz Nr 768, s. 97 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu