Liczba odwiedzin: 26498
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #94

Alfonso d' AVALOS d' Aquino do UNKNOWN
s.l. 1532-01-12
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, s. 74-75
2ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 55
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu