Liczba odwiedzin: 9652
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
TEKSTY UZUPEŁNIAJĄCE
__ SELECT texts.id, texts.title_in_external, texts.from_date_description, text_from_date_interval.end FROM texts LEFT JOIN text_from_date_interval on texts.id=text_from_date_interval.text WHERE is_supplementary=1 AND hide_transcription=2 order by text_from_date_interval.end __
QUERY ERROR!

Results found: 0