Liczba odwiedzin: 18725
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3879

[Ioannes DANTISCUS] do [Feliks (Szczęsny) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI)]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-08-04

Regest polski:

Dantyszek zaopatrzył sługę, posłanego przez Srzeńskiego do księcia [Albrechta Hohenzollerna] w list polecający. Polecił także swemu bratu [Georgowi von Höfen] zreferowanie Albrechtowi sprawy adresata. Od Georga, a także z załączonego listu Albrechta do Dantyszka, Srzeński dowie się o dotychczasowym przebiegu spraw.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 98v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu