Liczba odwiedzin: 4864
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #107
Quirinus GALLER

Quirinus Galler (†1543), scribe of the Roman Rota and notary of the Roman Curia, a merchant from Passau and the Fuggers' agent in Rome

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Quirinus GALLER

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 3

zachowanych: 2 + zaginionych: 1

1IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
            odebrano Augsburg, 1530-12-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 12

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 103
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 112
Posteaquam litterae apostolicae super ecclesia Culmensi expeditae ... 
2IDL 6971     Ioannes DANTISCUS do Stanisław RZECZYCA & Quirinus GALLER, Brussels, 1531-10-26 List zaginiony
            odebrano 1531-11-23
List zaginiony, mentioned in IDL 729: Quirinus Galler, dominorum de Fukeri negotiorum gestor, litteras Vestrae Paternitatis Reverendissimae ex Bruxellis 26 Octobris datas 23 Novembris mihi reddidit, quas utrique nostrum inscriptas legimus.
List zaginiony
3IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15
            odebrano Regensburg, [1532]-06-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 223-228
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 70

Publikacje:
1AT 14 Nr 241, s. 388-390 (in extenso; polski regest)
Post tot et tantos mearum molestiarum anfractus, ... 

Teksty ze wzmianką o Quirinus GALLER

1IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
2IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
3IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
4IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
5IDL 1832 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-06
6IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
7IDL 5934 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1538-05-31
8IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
9IDL 5639 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1538-11-23
10IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
11IDL 2555 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-03-31
12IDL 4556 Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-15
13IDL   61 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1539-09-24
14IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
15IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
16IDL 1871 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Hohenstein (Olsztynek), 1538-07-12
17IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
18IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15
19IDL 4289 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1536-03-14
20IDL   99 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, s.l., [shortly before 1539-09-16]
21IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
22IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
23IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
24IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15
25IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
26IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
27IDL 1832 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-06
28IDL 1871 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Hohenstein (Olsztynek), 1538-07-12
29IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
30IDL 2555 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-03-31
31IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
32IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
33IDL 4289 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1536-03-14
34IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
35IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
36IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
37IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
38IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
39IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15
40IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
41IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
42IDL 1832 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-06
43IDL 1871 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Hohenstein (Olsztynek), 1538-07-12
44IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
45IDL 2555 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-03-31
46IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
47IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
48IDL 4289 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1536-03-14
49IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
50IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
51IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
52IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
53IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
54IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
55IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
56IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
57IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
58IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
59IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
60IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
61IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
62IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
63IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
64IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
65IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
66IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
67IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
68IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
69IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
70IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
71IDL   61 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1539-09-24
72IDL   99 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, s.l., [shortly before 1539-09-16]
73IDL  471 Quirinus GALLER do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1530-03-12
74IDL  729 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1531-12-20
75IDL  781 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
76IDL  789 Quirinus GALLER & Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-05-15
77IDL 1023 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1533-10-20
78IDL 1130 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1534-03-15
79IDL 1832 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-06
80IDL 1871 Ioannes DANTISCUS do [Tiedemann GIESE], Hohenstein (Olsztynek), 1538-07-12
81IDL 1936 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-10-07
82IDL 2555 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-03-31
83IDL 3532 Stanisław RZECZYCA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1532-04-29
84IDL 3670 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1538-06-11
85IDL 4521 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1537-12-26
86IDL 4552 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1538-01-21
87IDL 4556 Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1538-02-15
1 IDT  729 Kaspar HANNAU do Ermland (Warmia) Chapter    Rome    1540-09-26