Liczba odwiedzin: 2638
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #160
Paulus PARTHENOPAEUS

Paulus Parthenopaeus (†after 1531), Genoan humanist, admirer of Dantiscus' poetry and epistolography

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Paulus PARTHENOPAEUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05

Teksty ze wzmianką o Paulus PARTHENOPAEUS

1IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05
2IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05
3IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05
4IDL  590 Paulus PARTHENOPAEUS do Ioannes DANTISCUS, Genoa, 1531-02-05