Liczba odwiedzin: 16225
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #220
Ioachimus CAMERARIUS

Ioachimus Camerarius (Joachim Kammermeister) (*1500 – †1547), humanist, scholar, writer, and translator of numerous Greek works, friend of Melanchton and Helius Eobanus, acquaintance of Luther and Erasmus of Rotterdam

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ioachimus CAMERARIUS

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL  778 Ioachimus CAMERARIUS do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-04-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 81
2kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 3, k. 4r-v
3kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 3, k. 10v-11v
4kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 12v-13v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 63-64
6kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 5v - 6r
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 93, s. 393-394
8kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 28

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 321
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 56
3regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 58

Publikacje:
1AT 14 Nr 205, s. 322-323 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 212, s. 139 (angielski regest)
Etsi non ignorabam cum tuas occupationes maiores ... 

Teksty ze wzmianką o Ioachimus CAMERARIUS

1IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
2IDL 2958 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-28
3IDL  778 Ioachimus CAMERARIUS do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-04-25
4IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
5IDL  778 Ioachimus CAMERARIUS do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-04-25
6IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
7IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
8IDL 2958 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-28
9IDL  778 Ioachimus CAMERARIUS do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-04-25
10IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
11IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
12IDL 2958 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-28
13IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
14IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
15IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
16IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
17IDL  778 Ioachimus CAMERARIUS do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-04-25
18IDL  796 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-12
19IDL  800 Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS, Nuremberg, 1532-06-20
20IDL 2958 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-28