Liczba odwiedzin: 14412
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #323
Piotr OPALIŃSKI

Piotr Opaliński (Piotr Opaleński, Piotr Opalenicki) (*ca. 1480 – †1551), 1507-1528 royal secretary, 1528 castellan of Międzyrzec, 1529 - of Ląd, 1535 - of Gniezno, 1530 tutor of young Sigismund II Augustus Jagiellon, 1537 steward of his court, 1532-1533 royal envoy to Turkey, 1536 - to Rome, Roman King Ferdinand and Emperor Charles V, 1539 - to John Zápolya

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Piotr OPALIŃSKI

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 4

zachowanych: 4 + zaginionych: 0

1IDL 1593 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr OPALIŃSKI], Löbau (Lubawa), 1537-03-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 204-203(!)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 207-208
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 154r-155r
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 18, s. 71-73

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 411

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 17, p. 184-186 (in extenso; angielski regest)
Cum nuper in tot turbis et negotiis ... 
2IDL 1607 Piotr OPALIŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-28
            odebrano [1537]-04-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, AAWO, AB, D. 4, k. 102

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 422

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 49, s. 111-112 (in extenso)
Tak jako mi Wasza Miłość teraz raczył ... 
3IDL 1731 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr OPALIŃSKI?], Löbau (Lubawa), 1537-09-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 259 (t.p.)

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 45, p. 254 (in extenso; angielski regest)
Gratissimum mihi fuit, quod Dominatio Vestra mei ... 
4IDL 1748 Piotr OPALIŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-10-15
            odebrano [1537]-10-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, letter and signature in the same hand, BK, 230, s. 53-54
Habeo Vestrae Reverendissimae Dominationi plurimas gratias de ista ... 

Teksty ze wzmianką o Piotr OPALIŃSKI

Results found: 14 IDL, 0 IDP, 0 IDT

1IDL 1607 Piotr OPALIŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1537-03-28
2IDL 1015 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1533-10-08
3IDL  933 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gniezno, 1533-04-12
4IDL 1133 Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN) do Ioannes DANTISCUS, Strasburg in Preussen (Brodnica), 1534-03-18
5IDL   35 [Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1531-08]
6IDL 1537 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1536-09-13
7IDL  938 Feliks (Szczęsny) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Szreńsk, 1533-04-16
8IDL  845 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1532-10-25
9IDL 1451 Martinus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do Ioannes DANTISCUS, Bologna, 1536-05-13
10IDL 2555 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1542-03-31
11IDL  657 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, [1530]-07-23
12IDL 4760 Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1538-05-16
13IDL 1463 [Ioannes DANTISCUS] do Fabian [WOJANOWSKI (DAMERAU)], Löbau (Lubawa), 1536-05-31
14IDL 2088 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1539-03-05